Mona Lisa dětem

Společnost DUHA
Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou
Trutnov, Česká Republika

Společnost DUHA Nadace pro děti postižené mozkovou obrnouTrutnov, Česká Republika

MONA LISA DĚTEM ...

…řekneme-li tři slova „máme Monu Lisu“ tak nastávají tyto reakce:
 

 1. Oni se zbláznili! Pryč od nich!
 2. Co je to za reklamní trik?
 3. Nepravděpodobné, ale co „kdyby“ - chci ji vidět (a třeba se uzavírají i sázky)


… pokud patříte k bodu „3“, jsme rádi, že nás nepokládáte za podvodníky ani za duševně nevyrovnané jedince a rádi Vám tento unikátní skvost představíme. Chceme, aby Vaše radost po shlédnutí unikátního díla přinesla užitek i těm o které se staráme, proto jsme celé dění zastřešili projektem „Mona Lisa dětem“.


Ano, tak zní název projektu, kdy slavné dílo MONA LISA pomáhá dětem. Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou vlastní unikátní dílo „MONA LISA“. S představení tohoto díla divákům poskytuje radost nejen jim, ale forma vstupného, výtěžku z akcí ve spojením s tímto dílem, marketingové využití díla pro firmy, to vše pak poskytuje jisté finanční prostředky pro programy Společnosti DUHA směřující k postiženým dětem.


…..že stále nevěříte. Stále si myslíte, že to není možné?….. Pak Vám nezbývá nic jiného než, že si krásnou MONU LISU prohlédnete po telefonické domluvě na bezpečném místě v Trutnově.


Jde o světový unikát, ve formě nezpochybnitelného originálu. Znalci je hodnoceno jako dílo, které obsahuje všechny detaily díla MONA LISA: “fotografický pohled, tajemný úsměv, volně položené ruce přes sebe“. Po jeho zhlédnutí si uvědomíte, že tyto řádky nevystihují úžasnost obrazu, který jste právě spatřili. Právem je o toto dílo zájem v USA, Japonsku, arabských zemích, kde jej taktéž představíme. Představíme jej ve spojení s firmami, které v ČR pomáhají dětem. Těm dětem, které při narození měly o mnoho méně štěstíčka než my, lidé zdraví.


Právě využití tohoto unikátu vytváří další možnost spolupráce mezi firmou a Společností DUHA. Jaké? Proč? Odpověď na tyto otázky můžeme nalézt při projednání celé věci..

PROJEKT MONA LISA DĚTEM

Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou se sídlem v Trutnově, získala v červnu 2000 při příležitosti slavnostního vyhodnocení ročního plnění projektu „Nemysli jen na sebe“ dva úžasné unikáty. Jedním je proslulé dílo Mona Lisa druhým je Sixtinská Madona. Obě nadaci věnoval spolumajitel ateliéru Řeřichová a Řeřicha pan Milan Řeřicha z Prahy, jinak dlouholetý nadační partner a podporovatel projektů směřujících k postiženým dětem.

Obě díla jsou vytvořena poskládáním říčních mušliček v počtu cca 100 000 ks. To číslo není chybné! Při pohledu na obě díla zjistíte, že mušličky u obrazu Mona Lisa mají v průměru 3 mm, u obrazu Sixtinská Madona jsou v průměru ještě menším. A další zvláštností je to, že nejsou mušličky malované, jsou v původní, přírodní barvě. Tedy sběr a třídění mušliček, které nutně předcházelo samotné „instalaci“ v obraz, bylo stejně náročné jako samotné zhotovení díla. Každé dílo bylo zhotoveno samostatně, není podmalované, práce trvala jeden rok a i samotné lepidlo je přírodnina. Stáří děl je deset let. Dárce je získal jako projev díku za podporu a rozvoj národního korejského sportu v České republice.

Jsme u místa původu. Správně tušíte, že jde o Korejskou lidově-demokratickou republiku, která až do loňského roku byla tvrdě světu uzavřena komunistickou železnou oponou. Obě díla neměla spatřit světlo světa. Díky politickému i národnostnímu sbližování obou korejských národů se oteplují i politické vztahy, a tak nám bylo umožněno představit veřejnosti něco, co snese přívlastek „nezpochybnitelný originál“. Mona Lisa i Sixtinská Madona si to zaslouží…

Výnosy z prezentací obou děl, z uzavřených finančních kontraktů mají pomoci v poskytnutí odborné lékařské péče dětem, které se staly obětí válečných konfliktů např. v Iráku, Balkáně. Druhá část výtěžku má pomoci dětem v zemích, kde politická situace je úzce spjata s diktátorskými režimy, a třetí část výnosů má pomoci postiženým dětem v ČR. České děti pak prostřednictvím české nadace získávají prospěch z děl, které pro ně vytvořil neznámý autor v daleké cizině. To je smyslem projektu „Mona Lisa dětem“. Každý kdo tato díla vidí na vlastní oči, může postižené děti podpořit finančním příspěvkem.


Dovolujeme si Vás na stávající prezentace pozvat. Spatříte něco co je pozoruhodné, co jste dosud neviděli…

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU 

Finanční zajištění projektu je plánováno realizovat z těchto zdrojů:

 • kampaň na podnikatelské subjekty v ČR
 • webová prezentace výzvy k podpoře - sbírka – výzva na dárce z let minulých
 • představení obrazů veřejnosti – pevná a putovní prezentace v muzeích, hotelích apod.
 • mezinárodní spolupráce s neziskovými organizacemi v zahraničí
 • prezentace obrazů v zahraničí
 • prezentace obrazů v rámci společenských a sportovních akcí v zahraničí
 • spolupráce s podnikatelskými subjekty v zahraničí
 • spolupráce se státními orgány – granty, fondy EU
 • prodej obrazů – dražba, internetová dražba

CÍLE PROJEKTU

 1. pomoci odborným lékařským zázemím při léčení následků válečných zranění dětí z postižených oblastí – Irák, Balkán, Libanon-Izrael....V úzké spolupráci s vládními institucemi a organizacemi zajistit výběr dětí k operacím, zajistit transport a následnou komplexní péči dod doby než se budou moci vrátit do rodné země
 2. pomoci vybavovat dětská centra podle standardů známých z vyspělých zemí světa, EU

PROJEKT REALIZUJE 

Společnost DUHA

Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou

Trutnov, kpt. Jaroše 324,

IČO: 15039188, DIČ: CZ15039188

registrace: Krajský soud v Hradci Králové oddíl N, vložka 55 z 18.1.1999

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Trutnov, Horská ul. 634, 541 72 Trutnov

číslo účtu v Kč: 27239601/0100

číslo účtu v Euro: 115-5101020257/0100
IBAN: CZ5901000001155101020257
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

číslo účtu v USD: 34833-425552601/0100
IBAN: CZ7801000348330425552601
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

tel.: +420777008951, email: spol_duha@volny.cz, www.duhatu.cz