Mona Lisa dětem

Společnost DUHA
Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou
Trutnov, Česká Republika

Společnost DUHA Nadace pro děti postižené mozkovou obrnouTrutnov, Česká Republika

Kontakt


sídlo: TRUTNOV, ul. kpt. Jaroše 324

telefon: +420 777 008 951
e-mail: spol_duha@volny.cz
www.duhatu.cz


nadace založena: 21.srpna 1991 pod č.j. N-004/91 registrací na Ok. úřadě v Trutnově
nadační rejstřík: Krajský soud v Hr.Králové oddíl N, vložka 55 z 18. ledna 1999
základní jmění: 1.625.600 Kč v nepeněžním plnění 32.204.000 Kč peněžní plnění z II. vlny Nad. inv. fondu ČR
zakladatel: Zdeněk POUL, nar. 31.3.1963